Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Informacji udziela Pracownia Badań ( ankieta@prv.ckubialystok.pl ).

For further information please contact :
ankieta@prv.ckubialystok.pl

Opracowanie: Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji, CKU Białystok