0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dla firm zajmujących się działalnością w branży IT w województwie podlaskim

Celem niniejszej ankiety jest zbadanie rynku IT w województwie podlaskim. Autorami badania są członkowie reaktywującego się Klastra InfoTech. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam w stworzeniu regionalnej diagnozy branży IT a.d. 2020, a to z kolei pomoże stworzyć w bliskiej przyszłości system wsparcia dla wszystkich zainteresowanych firm z branży. Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

W tej ankiecie jest 26 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.