Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Informacji udziela Jerzy Mantur ( sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl ).

For further information please contact :
sekretariat@pracownia.ckubialystok.pl